Na początku stycznia 2013 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dał szansę dla organizacji z całej Polski i ogłosił konkurs. Można było startować po różne kwoty od 10 tysięcy do 200 tysięcy. Spółdzielnia Socjalna Dobra Ekonomia opracowała półroczny projekt ukierunkowany na edukację i rozwój ekonomii społecznej w powiecie bartoszyckim.

Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu zespołu, na którym omówiliśmy plan działania i podzieliliśmy zadania wynikające z założonego harmonogramu – mówi Artur Ziemacki, prezes Dobrej Ekonomii – Projekt nie jest łatwy dlatego, że założyliśmy bardzo profesjonalne szkolenia, zbudowanie platformy e-learningowej i encyklopedii internetowej. Będzie wymagał zatrudnienia szkoleniowców, programistów a także grafików i fotografów – kontynuuje Ziemacki – Jesteśmy też już po pierwszym kontakcie z FIO w celu uzgodnienia paru ważnych kwestii oraz rozwiania wątpliwości – kończy prezes spółdzielni.

Kwota, którą pozyskała Dobra Ekonomia oprócz platformy i encyklopedii internetowej zostanie przeznaczona na promocję ekonomii społecznej, szkolenia dla członków organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomi społecznej oraz członków jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo powstanie też wystawa prezentująca dobre praktyki w dziedzinie ekonomii społecznej a także ukazująca etapy realizacji projektu.