Prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego to nie tylko zarabianie pieniędzy. Niezbędnym działaniem jest wypełnianie misji społecznej, jaką jest edukowanie osób i instytucji z zakresu ekonomii społecznej oraz budowania przyszłych zespołów nowych firm społecznych.

Pod koniec maja 2013 roku Spółdzielnia Socjalna Dobra Ekonomia zorganizowała wizytę studyjną dla osób bezrobotnych z Gminy Purda. Kilkunastu uczestników wzięło udział w warsztatach dotyczących poszerzenia swojej wiedzy na temat prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, jaką jest właśnie spółdzielnia.

Organizując tą właśnie wizytę chcieliśmy, aby wiedza, którą przekazujemy była dostarczona w sposób atrakcyjny – mówi Anna Kuzyk współprowadząca warsztaty. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie gry szkoleniowej, w której uczestnicy są rozbitkami i aby przeżyć muszą odnaleźć w sobie własne zasoby. Tak samo jest podczas tworzenia własnego pomysłu na firmę społeczną – uzupełnia Artur Ziemacki, prezes spółdzielni – Aby dobrze opracować biznesplan i aby pomysł był realny grupa przyszłych spółdzielców musi zbadać własne umiejętności i właśnie z nich skorzystać przy późniejszym prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa.

Nieodłącznym elementem warsztatów i wizyt studyjnych, które są organizowane przez Dobrą Ekonomię są zajecie interaktywne. Dlatego podczas spotkania każda z osób mogła upiec własny bochenek chleba i zabrać go ze sobą do domu. Wypiek chleba poprowadził Artur Ziemacki, który instruował uczestników jak własnoręcznie wykonać chleb i jak zrobić zakwas, aby ten chleb był jeszcze pyszniejszy.