Instytut im. Juliusza Verne to miejsce w działalności Dobrej Ekonomii, w którym umiejscowione są warsztaty, szkolenia i wizyty studyjne.

Dlatego spółdzielcy sięgnęli po 150 tysięcy złotych z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich i rozpoczynają realizację działań rozwijających i promujących ekonomie społeczną.

W dniu 4.06.2013 roku wystartowały działania, nad którymi członkowie Dobrej Ekonomii pracowali całym zespołem od początku br. roku.

W przeciągu najbliższego półrocza w powiecie bartoszyckim wydarzą się bardzo ciekawe rzeczy, których celem będzie rozwój i edukacja osób fizycznych a także całej powiatowej społeczności.

Dobra Ekonomia założyła cykle szkoleniowe w tematach: budowanie zespołu i komunikacja w grupie, animacja społeczna, kreowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej, zarządzanie organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej, mediacje i negocjacje biznesowe.

Szkolenia będą prowadzone przez najlepszych polskich trenerów.

Cykle szkoleniowe są dla osób prywatnych a także związanych ze stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, spółdzielniami socjalnymi.

Ilość miejsc jest ograniczona, bo w szkoleniach może wziąć udział około 30 osób.

Dodatkowymi atrakcjami, które Dobra Ekonomia zaoferuje biorącym udział będą warsztaty chodzenia po rozżarzonych węglach, pieczenia chleba oraz gry terenowe przy użyciu sprzętu paintballowego.

Rozpoczęto też pracę nad zbudowaniem platformy e-learningowej i encyklopedii internetowej traktującej o ekonomii społecznej.