Spółdzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA podjęła działania propagujące i podnoszące wiedzę oraz umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Aby poszerzyć i udostępnić je szerokiemu gronu odbiorców spółdzielcy postarali się o fundusze z Ministerstwa Pracy i Polityk Społecznej. Kwota jaką pozyskała Dobra Ekonomia to 150 tysięcy złotych z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na projekt zatytułowany “Rozwój i Promowanie Przedsiębiorczości Społecznej”.

CZAS
W dniu 4.06.2013 roku wystartowały działania, nad którymi członkowie Dobrej Ekonomii pracowali całym zespołem od początku br. roku. Działania zakończą się na początku grudnia br.

SZKOLENIA
Zespół Dobrej Ekonomii założył cykle szkoleniowe, które podniosą poziom wiedzy odbiorów i pomogą zrozumieć ideę przedsiębiorczości społecznej.
Szkolenia będą prowadzone przez najlepszych polskich trenerów. Ze względu na to, że niektóre osoby mogą chcieć uczestniczyć w kilku szkoleniach istotne jest, aby ich kolejność odzwierciedlała logikę od ogółu do szczegółu, od strategii do działania i od podstawowych kwestii wewnętrznych organizacji do komunikacji na zewnątrz.

Proponujemy następującą kolejność szkoleń:

I szkolenie – „Zarządzanie organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej”
II szkolenie – „Budowanie zespołu i komunikacja w grupie”
III szkolenie – „Kreowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej”
IV szkolenie – „Animacja społeczna”
V szkolenie – „Mediacje i negocjacje biznesowe”

Przewidujemy podzielić każde szkolenie na trzy etapy.

Pierwsze spotkanie – Poznanie uczestników – ich specyficznej sytuacji i oczekiwań, przekazanie podstawowej wiedzy związanych z danym tematem w trybie mini wykładów, ćwiczeń i analizy przykładów. Przekazanie zadań do realizacji w czasie między szkoleniami, głównie na polu analizy i planowania

Drugie spotkanie – Przekazanie wiedzy w szczegółowych, specjalistycznych obszarach związanych z tematyką szkolenia, najbardziej przydatnych w kontekście oczekiwań uczestników. Trening umiejętności na bazie przykładów i konkretnych sytuacji. Przekazanie zadań do realizacji w czasie między szkoleniami, głównie w zakresie wykorzystania w praktyce konkretnych narzędzi

Trzecie spotkanie – Praca z konkretnymi przypadkami zaproponowanymi przez uczestników, skupiona na sposobach wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Analiza pracy wykonanej samodzielnie przez uczestników i ich doświadczeń zdobytych w związku z korzystaniem z konkretnych narzędzi

DODATKOWO
Dodatkowymi atrakcjami, które Dobra Ekonomia zaoferuje biorącym udział będą warsztaty chodzenia po rozżarzonych węglach, pieczenia chleba oraz gry terenowe przy użyciu sprzętu paintballowego.
Rozpoczęto też pracę nad zbudowaniem platformy e-learningowej i encyklopedii internetowej traktującej o ekonomii społecznej.

UCZESTNICY
Cykle szkoleniowe skierowane są dla osób prywatnych, a także związanych ze stowarzyszeniami, fundacjami, jednostkami samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi.
Ilość miejsc jest ograniczona.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jedna organizacja może zgłosić maksymalnie trzy osoby do udziału w szkoleniu. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione indywidualnie.
Organizator zapewnia wyżywienie podczas szkolenia (obiad i przerwa kawowa).
Dojazd na miejsce szkolenia odbywa się na koszt własny.
Organizator nie zapewnia noclegu.
Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.

INFORMACJE
Wszystkie informacje o poszczególnych wydarzeniach związanych z projektem można uzyskać pod adresem www.dobraekonomia.pl, bądź biuro@dobraekonomia.pl, oraz w biurze przy ulicy Limanowskiego 14.
W razie pytań wszelkich informacji udziela Anna Ziemacka pod numerem tel. 660384089 albo pod adresem anna.ziemacka@dobraekonomia.pl

CERTYFIKATY
Osoby, które zaliczą minimum 80% aktywności i obecności otrzymają certyfikat wydany przez zarejestrowaną instytucję szkoleniową.